Програмата

Програмата „Деца днес – родители утре” се състои от поредица упражнения, в които се дискутират важните теми за здравословното общуване, границите между хората, конструктивни стратегии за справяне с конфликтите, разпознаване и осмисляне на трудните чувства – агресивните импулси, страховете, отхвърлянето, несигурността, ниско самочувствие и т.н.  За да се въвежда програмата в училище, екипът ни разработи наръчник за учителя, който предоставя практически насоки как да се провеждат часове за превенция и занимания с децата по темите за здравословните взаимоотношения и насилието. Програмата е за часове, разположени в два месеца от учебния план. Насоките дават идеи как да се изгражда позитивна атмосфера на работа в класа и в училище и да се насърчава здравословното общуване между учениците.

За кого е програмата?

Пети клас е ключова фаза в процеса на преминаване от начален етап на основното образование (1.-5. клас) към прогимназиален етап (от 5. до 7. клас). Децата преминават от един формат на обучение към друг, от работа с един основен учител на класа към работа с различни преподаватели по отделните предмети и класен ръководител. Това е моментът, в който детето е предизвикано отново да търси своето място сред другите, като се опира на изградените до момента стратегии. Активират се познатите модели на общуване, но се отваря и възможност за осмислянето им и за промяна. Именно затова програмата „Деца днес – родители утре” е ориентирана към деца в пети клас.